Søk SFO-plass

Vi har ledige SFO-plasser!

Les mer om SFO her

Benytt det elektroniske skjemaet under:

Om eleven

Fødselsdato

Fornavn

Etternavn

Adresse

Postnummer

Poststed

Om foresatte

Har barnet to foresatte?
JaNei

Bor begge foreldre på samme adresse?
JaNei

Faktura sendes til
Foresatt 1Foresatt 2

Om foresatt 1

Fødselsdato

Fornavn

Etternavn

Adresse

Postnummer

Poststed

Telefon hjem

Mobil

Telefon arbeid

Epost

Om foresatt 2

Fødselsdato

Fornavn

Etternavn

Adresse

Postnummer

Poststed

Telefon hjem

Mobil

Telefon arbeid

Epost

Oppholdstid

Ønske om startdato

Mandag morgen
JaNei

Mandag ettermiddag (Start kl 14.00)

Slutt?

Tirsdag morgen
JaNei

Tirsdag ettermiddag (Start kl 14.00)

Slutt?

Onsdag morgen
JaNei

Onsdag ettermiddag (Start kl 14.00)

Slutt?

Torsdag morgen
JaNei

Torsdag ettermiddag (Start kl 14.00)

Slutt?

Fredag morgen
JaNei

Fredag ettermiddag (Start kl 12.15)

Slutt?

Søsken

Navn på søsken som skal gå i SFO?

Validering