Søk SFO-plass

Vi har ledige SFO-plasser!

Les mer om SFO her

Benytt det elektroniske skjemaet under:

Om eleven

Fødselsdato

Fornavn

Etternavn

Adresse

Postnummer

Poststed

Om foresatte

Har barnet to foresatte?
 Ja Nei

Bor begge foreldre på samme adresse?
 Ja Nei

Faktura sendes til
 Foresatt 1 Foresatt 2

Om foresatt 1

Personnummer (11 siffer)

Fornavn

Etternavn

Adresse

Postnummer

Poststed

Telefon hjem

Mobil

Telefon arbeid

Epost

Om foresatt 2

Personnummer (11 siffer)

Fornavn

Etternavn

Adresse

Postnummer

Poststed

Telefon hjem

Mobil

Telefon arbeid

Epost

Oppholdstid

Ønske om startdato

Mandag morgen
 Ja Nei

Mandag ettermiddag (Start kl 14.00)

Slutt?

Tirsdag morgen
 Ja Nei

Tirsdag ettermiddag (Start kl 14.00)

Slutt?

Onsdag morgen
 Ja Nei

Onsdag ettermiddag (Start kl 14.00)

Slutt?

Torsdag morgen
 Ja Nei

Torsdag ettermiddag (Start kl 14.00)

Slutt?

Fredag morgen
 Ja Nei

Fredag ettermiddag (Start kl 12.15)

Slutt?

Søsken

Navn på søsken som skal gå i SFO?