Satser foreldrebetaling

Skolepenger

Bergen Kristne Grunnskole får på linje med andre private grunnskoler tilskudd fra staten til drift av skolen. Tilskuddet dekker ikke våre reelle kostnader. Myndighetene godkjenner derfor at vi kan ta skolepenger.

Satsene godkjennes hvert år av skolen sitt styre og er fra skoleåret 2016/2017 følgende:

Første barn kr. 1160 pr. mnd

Andre barn kr. 925 pr. mnd

Tredje barn kr. 700 pr. mnd

Fjerde og påfølgende barn går gratis.

Det betales skolepenger for 10 måneder av året. Dette fordeles som halv skoleavgift i august og juni og full sats de mellomliggende måneder.

Depositum

Elever som tas opp ved skolen bekrefter at de tar imot plassen ved innbetaling av depositum.

Faktura på depositum sendes ut på nyåret før skolestart.

Størrelsen på depositumet er en måneds skolepenger.

 

SFO sine priser finner du i menyen til SFO.

Kontakt oss

Skolekontoret
Tlf: 55 98 78 20
E-post: post@bkgs.no

Rektor Lars Kongsvik
Tlf: 95 97 85 66
Epost: lars.kongsvik@bkgs.no

Inspektør Inger Lise Pedersen
Tlf: 93 88 78 19
Epost: inger.lise.pedersen@bkgs.no

Inspektør Marit Vigerust Bratlie
Tlf: 45 80 15 77
Epost: marit.vigerust.bratlie@bkgs.no

Adresse: Øvre Kråkenes 49, 5152 Bønes

Ønsker du omvisning på skolen?
Ta kontakt!