Om skolen

Velkommen til Bergen Kristne Grunnskole.

Vi er en privatskole med rundt 210 elever, fordelt på barne- og ungdomsskole. Skolen har klasser på alle trinn.

Skolen vår har et miljø preget av

HØY TRIVSEL, FAGLIG FOKUS og KRISTNE VERDIER.

Daglig arbeider vi for at hver enkelt elev skal få utvikle seg mest mulig, både faglig og sosialt.

Skolen har fokus på å utvikle elever med gode og positive verdier og med personlig karakter.

BKG ser på foreldre som viktige medspillere i skolegangen til barna og ungdommene. Derfor ønsker vi et positivt og aktivt foreldreengasjement.

Visste du at vi har:

– lesing som et av våre satsningsområder
– et levende kulturmiljø med julespill og musikal
– god tetthet av Chromebook i barneskolen
– Chromebook til alle elever på ungdomsskolen
– velholdte lokaler med god standard
– stort og velutstyrt skolekjøkken
– attraktivt naturområde rundt skolen

– velutdannet, stabilt personale

– et aktivt FAU (Foreldrenes arbeidsutvalg)
– skolefritidsordning fra 07.30-08.30 og etter skoletid fram til kl. 16.30
– egen skolebuss som kjører strekningen Nesttun, Steinsviken, Sandsli, Ytrebygda, Søreide, Bønes

Som andre privatskoler tar vi skolepenger. Det er søskenmoderasjon på skolepengene.

Satser for foreldrebetaling finner du under fanen «Søk elevplass».

Velkommen til å ta kontakt med oss.

Vi har fortsatt ledige plasser!

Kontakt oss

Skolekontoret
Tlf: 55 98 78 20
E-post: post@bkgs.no

Rektor Lars Kongsvik
Tlf: 95 97 85 66
Epost: lars.kongsvik@bkgs.no

Inspektør Inger Lise Pedersen
Tlf: 93 88 78 19
Epost: inger.lise.pedersen@bkgs.no

Inspektør Marit Vigerust Bratlie
Tlf: 45 80 15 77
Epost: marit.vigerust.bratlie@bkgs.no

Adresse: Øvre Kråkenes 49, 5152 Bønes

Ønsker du omvisning på skolen?
Ta kontakt!