Om skolen

Velkommen til Bergen Kristne Grunnskole.

Skolen vår ønsker å ha et miljø preget av læring, trivsel og omsorg. Hver dag arbeider vi for at hver enkelt elev skal få utvikle seg mest mulig, både faglig og sosialt.

Vi er en privatskole med rundt 220 elever, fordelt på barne- og ungdomsskole. Skolen har klasser på alle trinn.

Skolen ønsker å bidra til å utvikle elever med gode og positive verdier og med personlig karakter.

BKG ser på foreldre som viktige medspillere i skolegangen til barna og ungdommene. Derfor ønsker vi et positivt og aktivt foreldreengasjement.

Visste du at vi har:
– lesing som et av våre satsningsområder
– et levende kulturmiljø med julespill og musikal
– ny, flott storstue
– stabilt personale
– stort naturområde rundt skolen
– lyst og trivelig skolekjøkken
– et aktivt FAU (Foreldrenes arbeidsutvalg)
– skolefritidsordning fra 07.30-08.30 og etter skoletid fram til kl. 16.30
– egen skolebuss som kjører strekningen Nesttun, Steinsviken, Sandsli, Ytrebygda, Søreide, Bønes

Som andre privatskoler tar vi skolepenger. Det er søskenmoderasjon på skolepengene.

Satser for foreldrebetaling finner du under fanen «Søk elevplass».

Velkommen til å ta kontakt med oss.

 

Kontakt oss

Skolekontoret
Tlf: 55 98 78 20
E-post: post@bkgs.no

Rektor Lars Kongsvik
Tlf: 95 97 85 66
Epost: lars.kongsvik@bkgs.no

Adresse: Øvre Kråkenes 49, 5152 Bønes

Ønsker du omvisning på skolen?
Ta kontakt!