Generell informasjon

Bergen Kristne Grunnskole sin ungdomsskole.

Skoleåret 2015/2016 har ungdomsskolen om lag 90 elever.
BKG opplever et jevnt tilsig av elever, men der er ennå noen ledige plasser.

Moderne og trivelige lokaler

Skolen har moderne skolekjøkken, datarom, musikkrom, bibliotek, naturfagrom og grupperom.
Den nye storstuen med scene står også ferdig. Dette gir rom for framføringer av alle slag og danse/aerobic aktiviteter.
Ungdomsskolen spiser lunsjen sin i kantina i 1. etasje. Her kan en nyte egen niste eller kjøpe påsmurte rundstykker, ostehorn eller pizza.
Langeskogen og Løvstakken er nærmeste nabo til skolen. Dette gir rom for flotte opplevelser innenfor trening og friluftsliv banner3og naturfaglige observasjoner og studier.
Både ballbinge og skoleplass gir rom for utfoldelse når aktivitetsbehovet skal tilfredsstilles.

BKG ønsker velkommen til en skole der læring og trivsel står i fokus ut fra et kristent grunnsyn.
Vi tilbyr omvisning, samtale med rektor og lærere og prøvedag for eleven om en ønsker det.

Kontakt oss

Skolekontoret
Tlf: 55 98 78 20
E-post: post@bkgs.no

Rektor Lars Kongsvik
Tlf: 95 97 85 66
Epost: lars.kongsvik@bkgs.no

Inspektør Inger Lise Pedersen
Tlf: 93 88 78 19
Epost: inger.lise.pedersen@bkgs.no

Inspektør Marit Vigerust Bratlie
Tlf: 45 80 15 77
Epost: marit.vigerust.bratlie@bkgs.no

Adresse: Øvre Kråkenes 49, 5152 Bønes

Ønsker du omvisning på skolen?
Ta kontakt!