Elevråd

Elevråd 8.-10. klasse

Elevrådet på ungdomstrinnet er engasjert i flere faste arrangementer for ungdomsskolen. De organiserer innebandy-turnering der lagene får ulike tema for kostymer, vinterball med servering, underholdning og dans, og balldag når sommeren nærmer seg. I tillegg tar elevrådet opp innspill og saker som elevene er opptatt av. Rådgiver ved ungdomsskolen er bindeleddet mellom elevrådet og skolens administrasjon og lærere.

BKG’s formål med elevråd er å forberede og trene elevene for deltagelse i demokratiske beslutningsprosesser og stimulere til samfunnsengasjement. Elevrådet skal også sikre økt elevmedvirkning i skolen ved at elevene inkluderes i ulike beslutningsprosesser. Elevrådsarbeidet skal i tillegg være en plattform der elevene kan utvikle selvstendige meninger og sin evne og vilje til samarbeid. Elevrådet ved BKG jobber for et inkluderende læringsmiljø som er fritt for mobbing og preget av trygghet og sosial tilhørighet.

Kontakt oss

Skolekontoret
Tlf: 55 98 78 20
E-post: post@bkgs.no

Rektor Lars Kongsvik
Tlf: 95 97 85 66
Epost: lars.kongsvik@bkgs.no

Inspektør Inger Lise Pedersen
Tlf: 93 88 78 19
Epost: inger.lise.pedersen@bkgs.no

Inspektør Marit Vigerust Bratlie
Tlf: 45 80 15 77
Epost: marit.vigerust.bratlie@bkgs.no

Adresse: Øvre Kråkenes 49, 5152 Bønes

Ønsker du omvisning på skolen?
Ta kontakt!