SFO

Gå til søknadsskjema

SFO ved Bergen Kristne Grunnskole har følgende åpningstider:

07.30-08.30 hver dag før skoletid.
14.00-16.30 fra mandag til torsdag etter skoletid.
12.15-16.30 fredag etter skoletid.

Tlf: 920 83 475 (bemannet fra kl 14.00 – 16.30 eller til siste barn er hentet på ettermiddagen)

Vi har følgende alternativer:

Alt.1
Hel plass; opp til 19,5 timer per uke. Kr. 1990,-pr.mnd.
Gir rett til 15 langdager når skolen har fri.

Pris for barn 2 med søskenmoderasjon: kr. 1500,-

Mat/turpenger kr. 200,- pr mnd.

Alt.2
2/3 plass; opp til 13,5 timer per uke. kr. 1360,- pr.mnd.
Gir rett til 10 langdager når skolen har fri.

Pris for barn 2 med søskenmoderasjon: kr. 1000,-

Mat/turpenger kr. 140,- pr mnd.

Alt.3
1/3 plass; opp til 6,5 timer per uke. kr. 630,-pr.mnd.
Gir rett til 5 langdager når skolen har fri.

Mat/turpenger kr. 80,- pr mnd.

Alt.4
Kun morgentilbud, 5 timer pr uke. Kr. 470,-pr.mnd.
Gir ikke rett til langdager.

Alt.5
SFO-klippekort; 10 timer (kan brukes etter behov). Må gi beskjed minst 2 dager i forkant ved bruk av klippekortet.
Kan brukes før eller etter skoletiden. Gir ikke rett til langdager. Pris Kr. 525,-

Velger man hel plass, har man rett til å være på SFO fra kl. 07.30-16.30 hver dag, før og etter skoletid.
Velger man 2/3, 1/3 plass eller klippekortet kan man ha noen lange dager (til 16.30) og noen kortere dager (til 14.30, 15.30 og 16.30.)
Man kan velge med eller uten morgentilsyn.

Hentefrist er kl. 14.30, 15.30 og 16.30. Prisen beregnes ut fra avtalt hentefrist, selv om barna hentes tidligere.

Vi vil være så fleksible som mulig, men det må likevel være faste rutiner knyttet til hvert tilbud.
Håper dette er et godt tilbud for deg som forelder og for dine barn.

Alt.6
Langdager. Det er mulighet for å kjøpe langdager på SFO i de ukene det ikke er skole men SFO er åpen. Pris er kr. 350,- pr. dag.

Informasjon til foreldre

Informasjon til foreldre oktober 2015

Informasjon til foreldre august 2015

Gå til søknadsskjema

Vedtekter for SFO

Kontakt oss

Skolekontoret
Tlf: 55 98 78 20
E-post: post@bkgs.no

Rektor Lars Kongsvik
Tlf: 95 97 85 66
Epost: lars.kongsvik@bkgs.no

Inspektør Inger Lise Pedersen
Tlf: 93 88 78 19
Epost: inger.lise.pedersen@bkgs.no

Inspektør Marit Vigerust Bratlie
Tlf: 45 80 15 77
Epost: marit.vigerust.bratlie@bkgs.no

Adresse: Øvre Kråkenes 49, 5152 Bønes

Ønsker du omvisning på skolen?
Ta kontakt!