Helsesykepleier

Helsesøster
Anne Marie Mjørlaug
Tlf: 53038955
Til stede: mandag og torsdag

Skolelege
Anders Midtun
Tlf: 53038956
Til stede: torsdager i like uker (de fleste)

Epostadresse
Helsestasjoner. Fyllingsdalen@bergen.kommune.no

Ved epostkorrespondanse vær vennlig å merk epost med helsesykepleiers navn og skole.
Unnlat å skrive sensitive opplysninger pr epost.

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten omtales gjerne som barn og unges bedriftshelsetjeneste. Vi skal sammen med skole, hjemmet og det øvrige hjelpeapparatet arbeide for å identifisere og løse problemer knyttet til skoleelevens situasjon, og bidra til et positivt og støttende skolemiljø (jfr. Helsedirektoratet).

Vårt mål er å fremme god fysisk, psykisk og sosial helse blant barn og unge gjennom:

  • Helseopplysning
  • Foreldre- og elev veiledning
  • Helseundersøkelser
  • Vaksinasjon
  • Samtaler
  • Henvisning videre ved behov
  • Tverrfaglig samarbeid

Arbeidet er i hovedsak forebyggende og helsefremmende og tjenesten er gratis.
Vi er ikke en behandlende virksomhet. Ved sykdom skal fastlegen kontaktes.

Du er alltid velkommen til å ta kontakt. Dersom vi er opptatt finner vi en annen tid som passer.

Kontakt oss

Skolekontoret
Tlf: 55 98 78 20
E-post: post@bkgs.no

Lars Kongsvik
Rektor
Tlf: 95 97 85 66
Epost: lars.kongsvik@bkgs.no

Inger Lise Pedersen
Inspektør
Tlf: 93 88 78 19
Epost: inger.lise.pedersen@bkgs.no

Marit Vigerust Bratlie
Inspektør
Tlf: 45 80 15 77
Epost: marit.vigerust.bratlie@bkgs.no

Martha Lisbeth Oma
Rådgiver utdanning
Tlf: 46 93 28 89
Epost: martha.lisbeth.oma@bkgs.no

Adresse: Øvre Kråkenes 49, 5152 Bønes

Ønsker du omvisning på skolen?
Ta kontakt!