Helsesøster

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten arbeider for å fremme elevenes helse, fysisk, psykisk og sosialt

Helsesøster Margit Holm Pedersen
Tilstede:
onsdager 08.00-15.00,
torsdager 08.00-15.00 i partallsuker, 10.00 – 15.00 i oddetallsuker

Skolelege Einar Harald Evenstad
Tilstede: torsdager i oddetallsuker 08.00-11.00

Tlf: 53038955 E-post: helsestasjoner.fyllingsdalen@bergen.kommune.no

Vi tilbyr elever og foresatte bl.a.:

 • noen å snakke med
 • helsesamtaler og veiledning
 • målrettet helseundersøkelse
 • henvisning og samarbeid med andre etater
 • vaksinasjon

Vi samarbeider med foreldre og skolen om:

 • å skape en arena som fremmer helse og trivsel
 • elever med fravær av ulike årsaker
 • elever med røykeavhengighet
 • elever med rusavhengighet, gjelder ungdomsskolene
 • elever med trivselsproblemer
 • elever med ulike fysiske eller psykiske faktorer som påvirker skolehverdagen

Ved akutte sykdommer som for eksempel halsbetennelse, influensa osv. ber vi foresatte henvende seg til fastlegen.
Opplysninger om elevenes helsetilstand innhentes fra eleven selv, foresatte, lærer og helsejournal.
Du er alltid velkommen til å ta kontakt, er vi opptatt finner vi en annen tid som passer.

Kontakt oss

Skolekontoret
Tlf: 55 98 78 20
E-post: post@bkgs.no

Rektor Lars Kongsvik
Tlf: 95 97 85 66
Epost: lars.kongsvik@bkgs.no

Adresse: Øvre Kråkenes 49, 5152 Bønes

Ønsker du omvisning på skolen?
Ta kontakt!