For syk til å gå på skolen?

Når skal barn holdes hjemme fra skolen?

Det kan iblant være et spørsmål om eleven er frisk nok til å gå på skolen. Eigersund kommune, skolehelsetjenesten har laget en veileder for dette. Denne er så informativ og god at BKG anbefaler foreldre og foresatte å bruke dette som rettledning i slike spørsmål.

Dere går inn på linken under og kommer til kommunen sin hjemmeside. Der vil dere nede på siden se teksten Når skal barn holdes hjemme fra skolen.pdf

Klikk her for å få opp nettsiden

Kontakt oss

Skolekontoret
Tlf: 55 98 78 20
E-post: post@bkgs.no

Rektor Lars Kongsvik
Tlf: 95 97 85 66
Epost: lars.kongsvik@bkgs.no

Inspektør Inger Lise Pedersen
Tlf: 93 88 78 19
Epost: inger.lise.pedersen@bkgs.no

Inspektør Marit Vigerust Bratlie
Tlf: 45 80 15 77
Epost: marit.vigerust.bratlie@bkgs.no

Adresse: Øvre Kråkenes 49, 5152 Bønes

Ønsker du omvisning på skolen?
Ta kontakt!